4

nov.

Kick-off Land van Matena, Papendrecht

land van matena

Op zaterdag 5 november as. organiseert de gemeente Papendrecht een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van het woongebied Land van Matena. Land van Matena is gesitueerd ten zuiden van de A15, aan de oostrand van Papendrecht tegen Sliedrecht aan. Het woongebied krijgt een rustig, groen (exclusief) woonmilieu. Bijzonder is dat de ontwikkeling van het woongebied volledig vraaggestuurd plaatsvindt. Kandidaten die belangstelling voor het gebied hebben (inmiddels ruim 450 huishoudens), kunnen zich vanaf 7 november as. voorinschrijven en aangeven naar wat voor woonmilieu hun eerste voorkeur uitgaat. Daarbij kan uit drie totaal verschillende stedenbouwkundige concepten worden gekozen. Wie voorinschrijft, kan ook zijn of haar voorkeuren aangeven ten aanzien van woningtype, prijsklasse, ligging en wijze van ontwikkelen (zelfbouwen of afnemen van een kant- en klare woning). In het voorjaar van 2017 worden de woonbehoeften door de gemeente vertaald in een flexibel stedenbouwkundig plan dat zo goed mogelijk op de vraag aansluit. Direct daarna wordt gestart met de uitgifte van de eerste fase. De toewijzing van kavels en woningen vindt plaats op  rangnummer. De gemeente kent deze rangnummers op volgorde van binnenkomst van hun voorinschrijving aan de kandidaten toe. In totaal kunnen er de komende jaren maximaal 140 woningen in het gebied worden gerealiseerd. 

Voor meer informatie
http://www.woneninlandvanmatena.nl