3

feb.

Gezocht: cataloguswoningen voor nieuwe woonwijk

cataloguswoningen gezocht

De gemeente Papendrecht start binnenkort met de uitgifte van circa 75 individuele bouwkavels in het woongebied Land van Matena. In deze nieuwe woonbuurt aan de oostzijde van Papendrecht wordt de komende jaren een rustig, groen woonmilieu gerealiseerd met grondgebonden woningen in het hoge(re) prijssegment. Vooruitlopend op de uitgifte van de kavels heeft zich al een groot aantal geïnteresseerde kopers bij de gemeente aangemeld. 

marktonderzoek

Uit marktonderzoek blijkt dat er onder deze geïnteresseerden grote belangstelling bestaat voor de realisatie van een woning op basis van een reeds uitgewerkt woningontwerp ('een woning uit een catalogus'). Om deze kavelkopers te faciliteren, heeft de gemeente Papendrecht adviesbureau De Regie ingeschakeld om een catalogus met afgeprijsde woningontwerpen samen te stellen. Deze catalogus zal door de gemeente Papendrecht kort voor de uitgifte van de kavels actief bij de toekomstige kavelkopers onder de aandacht worden gebracht. Dat zal gebeuren via de projectwebsite www.woneninlandvanmatena.nl, via periodieke nieuwsbrieven en tijdens optiegesprekken die door De Regie met de kavelkopers worden gevoerd.

woningontwerp

Wanneer uw bouwbedrijf een of meer afgeprijsde woningontwerpen bij de toekomstige kavelkopers onder de aandacht wil brengen, kunt u dat tot uiterlijk 3 maart as. via dit aanmeldformulier aangeven. U ontvangt dan in de eerste helft van maart 2017 een informatiepakket en een uitnodiging van de gemeente om binnen ca. zes weken een of meer afgeprijsde woningontwerpen in te dienen. Die ontwerpen worden vervolgens door het kwaliteitsteam van Land van Matena aan de geldende beeldkwaliteiteisen en bebouwingsvoorwaarden getoetst en -bij een positieve beoordeling- opgenomen in de catalogus. De beeldkwaliteiteisen en bebouwingsvoorwaarden waaraan een ontwerp zal worden getoetst, maken deel uit van het informatiepakket dat u in maart wordt toegezonden. Het informatiepakket zal ook een set spelregels bevatten die bij de indiening van ontwerpen van toepassing zijn.