4

mrt.

Amsterdam zoekt investeerders voor onverkochte CPO-woningen

De gemeente Amsterdam gaat onderzoeken of een investeringsunie een oplossing is voor zelfbouwgroepen met financieringsproblemen. Met krediet uit deze investeringsunie kunnen woningen binnen een zelfbouwproject gefinancierd worden als bij de start van de bouw nog geen koper is gevonden. De financiering van zelfbouwprojecten moet daardoor eenvoudiger worden.

Financieringsknelpunt
Geen enkel zelfbouwproject is gelijk. Ook de financieringsopgave verschilt sterk per bouwgroep. Met name voor bouwgroepen waarbij nog niet voor elke woning een koper is gevonden, is de financiering ingewikkeld. Banken verwachten dat voor nog onverkochte woningen een eigenaar bekend is. Dat kan ook een aannemer, projectontwikkelaar of belegger zijn. Deze partijen stellen in ruil daarvoor eisen aan de zelfbouwwoningen. De bouwgroep krijgt daardoor minder zeggenschap over de bouw van de eigen woning. Ook vragen deze partijen een hogere kostprijs voor de garantstelling. De gemeente gaat nu onderzoeken of een investeringsunie een alternatieve manier is om onverkochte woningen in een project te financieren.

Wat is een investeringsunie?
Met de middelen uit de ‘Investeringsunie voor zelfbouwgroepen' kunnen woningen gefinancierd worden die bij de start van de bouw nog onverkocht zijn. Een investeringsunie wordt gevormd door (oud-)zelfbouwers en andere deskundigen uit de bouw die bereid zijn in zelfbouwprojecten te investeren. De deelnemers van de unie hebben gemeen dat zij zelf kennis hebben van zelfbouw en dat zij bekend zijn met de lokale situatie. Zij kunnen daarom de risico's in het project beter beoordelen.

Pilot
De gemeente onderzoekt de haalbaarheid door de investeringsunie in de praktijk te testen. De gemeente benadert de komende tijd actieve bouwgroepprojecten voor deelname aan de pilot. Op basis van de opgedane ervaringen wordt bepaald op welke wijze verdere gemeentelijke inzet nodig is. Uiterlijk juni 2014 evalueert het college de voortgang van de pilot.

Achtergrond
Sinds 2011 stimuleert de gemeente Amsterdam zelfbouw in de stad. Een vorm van zelfbouw is het samen bouwen in een bouwgroep, oftewel Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Op dit moment zijn er in Amsterdam 30 bouwgroepen aan de slag, samen bouwen zij ongeveer 680 woningen.

Tot zover de tekst van de gemeente.

Noot van de redactie:
In de toelichting van de gemeente wordt niet ingegaan op de vraag wat het benodigde fondsvermogen is. Onze stellige indruk is dat het om aanzienlijke bedragen zal gaan. Op dit moment wordt in Amsterdam de bouw van 600 CPO-woningen voorbereid. Stel dat daarvan 10%, ofwel 60 woningen, onverkocht blijft en dat de gemiddelde woningprijs €250.000 is. Dat betekent dat er 15 miljoen euro nodig is, alleen al voor de lopende CPO-projecten.  Dat geld moet worden ingebracht door '(oud-)zelfbouwers en andere deskundigen uit de bouw'. Al met al een hele opgave, zeker als het uitgangspunt is dat, investeerders in het fonds geen eisen stellen aan de af te nemen woningen, zoals de gemeente lijkt te suggereren.


Voor meer informatie
http://www.amsterdam.nl/@725744/gemeente-start-pilot/