Informatie voor aannemers

Wat is zelfbouw?

Zelfbouw betekent dat een particulier of groep particulieren een bouwkavel koopt en zelf bepaalt wat er gebouwd wordt en met welke partijen (architect, adviseurs, aannemer) er wordt samengewerkt. De officiële benaming van zelfbouw is ‘particulier opdrachtgeverschap’.  De term particulier opdrachtgeverschap wordt steeds minder gebruikt en langzaam aan vervangen door ‘zelfbouw’. 

Er zijn twee varianten van zelfbouw, te weten:
  • individuele zelfbouw (kaveluitgifte)
  • samen bouwen (collectief particulier opdrachtgeverschap, afgekort als CPO)
Individuele zelfbouw is nog steeds de meest gangbare vorm van zelfbouw in ons land. 
Een variant van individuele zelfbouw die  in opkomst is, is het uitgeven van kavels voor de bouw van geschakelde woningen (rijwoningen). Deze variant (‘geschakelde kavels’ of ‘kavels voor rijwoningen’) leent zich, in tegenstelling tot vrije kavels, uitstekend voor het realiseren van buurten met een hoge woningdichtheid. Door het uitgeven van geschakelde kavels wordt individuele zelfbouw bereikbaar voor particulieren met een wat beperkter budget. Omdat de kavels kleiner zijn, zijn ze beter betaalbaar.

Een uitgebreide toelichting op zelfbouw en de verschillende varianten vindt u in de download (voor accounthouders).