Je woning ontwerpen

Stichtingskosten

Bij het bouwen van een woning krijg je te maken met verschillende soorten kosten. Het is gebruikelijk de totale kosten, ook wel ‘stichtingskosten’  genoemd, onder te verdelen in drie soorten kosten, te weten:
  1. grondkosten (de kavelprijs en de kosten van de eigendomsoverdracht)
  2. bouwkosten (de kosten die de aannemer in rekening brengt)
  3. bijkomende kosten (verschillende kosten waaronder honoraria van architect en adviseurs, leges omgevingsvergunning, aansluitkosten nutsvoorzieningen etc.).
Stichtingskosten heeft dus niets te maken met de kosten van een stichting (zoals een omroepstichting). Het is een ouderwetse benaming voor de totale kosten van het 'stichten' van een woning. 
 
Een uitgebreide toelichting op de verschillende kostenposten vind je in de download (voor plusaccounthouders).
 
Houders van een plusaccount kunnen zelf een berekening van de stichtingskosten maken. Speciaal voor zelfbouwers hebben we daarvoor een online-rekenmodule ontwikkeld.