Samen bouwen (CPO)

Stappenplan CPO

Het is gebruikelijk om het traject tot de oplevering van de woningen op te delen in een aantal fasen. Een bruikbare fasering voor een CPO-project is als volgt:
  1. voorbereidingsfase (de fase waarin het project inhoudelijk wordt voorbereid en de optie of grondreserveringen voor de bouwgroep tot stand komt);
  2. ontwerpfase (de fase waarin het bouwplan tot stand komt en de koopovereenkomst gesloten wordt);
  3. bouwvoorbereidingsfase (de fase waarin de omgevingsvergunning aangevraagd wordt,  de bouw wordt voorbereid en de kavels worden geleverd);
  4. uitvoeringsfase (de fase waarin de woningen gebouwd worden).

Een uitgebreide toelichting op de verschillende fasen vindt u in de download (voor houders van een plusaccount). 

Downloads Plus