Samen bouwen (CPO)

Financiële risico's van CPO

Het in eigen beheer realiseren van een woningbouwproject brengt risico’s met zich mee.  Er bestaat immers een kans dat het project niet tot stand komt, terwijl er al wel kosten gemaakt zijn. In dat geval ontstaat er financiële schade voor de deelnemers; zij zijn het geld dat ze hebben bijgedragen in de kosten kwijt.

de kans op mislukken
Een CPO-project kan door een aantal verschillende oorzaken mislukken,  zoals:
  1. er zijn onvoldoende deelnemers;
  2. het project wordt te duur waardoor de financiering niet rond komt;
  3. externe factoren, zoals: er is een wijziging van het bestemmingsplan nodig en die komt niet rond, de grond wordt niet geleverd etc.
In de download vindt u meer informatie over de risico’s en de mogelijkheden om ze te beperken (voor plusaccounthouders).

Downloads Plus