Samenbouwproject het HAVENHUIS

fase
ontwikkeling
woonomgeving
stedelijk
soort project
nieuwbouw
projectomvang

4 geschakelde (rij)woningen

architect
procesbegeleider

Projectbeschrijving

Wil-je-met-me-bouwen is een CPO-project, een groep mensen die het heft in eigen handen neemt en samen hun woningen laten bouwen. Door samen een woning te bouwen bepaalt u als eigenaar maximaal uw eigen woonomgeving en collectief bouwen levert een kostenvoordeel op. Dit eerste collectieve bouwproject in Deventer bestaat uit vier woningen die op maat worden gemaakt. Het concept van het HAVENHUIS bestaat uit geschakelde modules, ieder met een eigen ingang op straatniveau. U kiest als toekomstig eigenaar wat de invulling wordt. Werkruimte op de begane grond, vides, erkers, balkon, dakterras, alles is mogelijk. Sinds de start verkoop jl. 30 mei 2015 hebben de eerste zelfbouwers een optie genomen op drie van de vier woningen. De groep is nog op zoek naar één zelfbouwer die graag in het Havenkwartier Deventer willen wonen. Neem voor informatie over het project of het aangaan van een optiecontact op met een van de teamleden. Team wil-je-met-me-bouwen / www.wiljemetmebouwen.eu Angela Holterman Atalja Willemen Derko-Jan Dollen / 0621587940