Begrippenlijst

elementenbegroting

Begroting van de bouwkosten, gespecificeerd naar  de kosten van de verschillende ‘bouwkundige elementen’. Bouwkundige elementen zijn bijvoorbeeld: fundering, gevel dak, vloeren.

energie prestatie normering (epn)

Normering voor de wijze waarop de mate van energiezuinigheid van een woning moet worden berekend. De prestatie wordt uitgedrukt in een getal, EPC. Voor de EPC geldt: hoe lager, des te beter. In het  bouwbesluit is de maximale EPC voor een woning vastgelegd. Op dit moment geldt als eis een EPC van maximaal 0,6.

energie prestatie coëfficiënt (epc)

EnergiePrestatie coëfficiënt drukt uit in een getal hoe energiezuinig uw woning is. Voor de EPC geldt: hoe lager, des te beter. In het  bouwbesluit is de maximale EPC voor een woning vastgelegd. Op dit moment geldt als eis een EPC van maximaal 0,6.

erfpacht

Erfpacht betekent dat de grond eigendom blijft van de gemeente (of van een andere partij, maar meestal de gemeente) en dat de eigenaar van de woning het gebruiksrecht krijgt. Erfpacht is een ‘zakelijk recht’; het is gekoppeld aan het perceel en niet aan een persoon.
De vergoeding voor het gebruiksrecht is de erfpachtcanon.

erfpachtcanon

Bij de uitgifte van grond in erfpacht betaalt de erfpachter (de woningeigenaar) een vergoeding voor het gebruiksrecht: de erfpachtcanon. In de meeste gemeenten wordt de erfpachtcanon ‘eeuwigdurend afgekocht’. Dat betekent dat de eerste woningeigenaar eenmalig een bedrag betaalt. Dat bedrag is gelijk aan de grondwaarde en is dus even hoog als wanneer de grond gekocht zou worden. Het erfpachtrecht gaat bij verkoop van de woning over op de nieuwe eigenaar.  Amsterdam heeft een bijzondere regeling:  de erfpacht niet eeuwigdurend afgekocht worden maar slechts voor een periode van 50 jaar. Dat betekent dat na 50 jaar de erfpacht opnieuw moet worden afgekocht.

executiewaarde

De geschatte verkoopopbrengst van een huis wanneer het gedwongen verkocht moet worden. Bij nieuwbouw is de executiewaarde meestal 90% van geschatte waarde van de woning bij een normale – niet-gedwongen - verkoop. De berekening van de executiewaarde is van belang voor het berekenen van de maximale hypothecaire lening .