Begrippenlijst

cpo-begeleidingsbureau

Onafhankelijk adviesbureau dat bouwgroepen begeleidt bij het realiseren van  een CPO-project. De bouwgroep treedt op als projectontwikkelaar. Het CPO-begeleidingsbureau stelt haar  kennis van projectontwikkeling en ervaring met zelfbouw ter beschikking aan de bouwgroep. Als de bouwgroep dat wil, kan het CPO-begeleidingsbureau tevens de rol van projectmanager spelen. Veel bouwkundigen, architecten en andere professionals noemen zich tegenwoordig CPO-begeleider of CPO-adviseur. Het is echter vaak onduidelijk of ze over de specialistische kennis van en ervaring met zelfbouw en projectontwikkeling beschikken.  Er zijn ook veel CPO-adviseurs die niet onafhankelijk zijn omdat ze zelf ook de rol van architect (willen) spelen, omdat ze de intentie hebben het project over te nemen van de bouwgroep of omdat ze een percentage van de totale kosten bedingen als vergoeding voor hun diensten.

casco

Alleen de dragende constructie van een gebouw. Ook wel schil genoemd. Bestaat uit fundering, kale vloeren, dragende wanden en dak.

cascowoning / casco-oplevering

De woning wordt opgeleverd zonder afwerking en inrichting. Vaak worden voor de elektrische installatie alleen de leidingen aangebracht en dienen elektradraden, schakelaars en stopcontacten na oplevering nog te worden aangebracht. Aandachtspunt bij casco-bouw is de garantie op het door de aannemer uitgevoerde werk.

cataloguswoning

Een compleet woningontwerp met een vaste prijs dat uit een catalogus van een bouwbedrijf kan worden gekozen. Het ontwerp van een cataloguswoning  is meestal een ontwerp voor een basiswoning waaraan allerlei opties kunnen worden toegevoegd. 

collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo)

Een groep particulieren -georganiseerd in een stichting of vereniging-verwerft een bouwlocatie en realiseert vervolgens naar eigen inzichten een project voor eigen gebruik. De groep particulieren die een CPO-project  realiseert wordt ook wel ‘bouwgroep’ genoemd, een term die is afgeleid van het Duitse “Baugruppe”. 

constructeur

Adviseur die ingeschakeld wordt tijdens de planvorming om de constructies uit te werken en te berekenen (funderingspalen, funderingsbalken, vloeren wanden). 

constructie all risk verzekering (car verzekering)

Verzekering van de aannemer voor schade aan het bouwwerk tijdens de bouw. De meeste aannemer hebben een dooolopende CAR-polis.

consumentgericht bouwen

Een projectontwikkelaar of bouwbedrijf ontwikkelt voor eigen rekening en risico een project en biedt de woningkopers  invloed en keuzemogelijkheden, bijvoorbeeld ten aanzien van verkaveling, architectuur, woninggrootte, indeling en afwerking van de woning. Projectontwikkelaars en bouwbedrijven profileren dergelijke projecten vaak als (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Dat is niet terecht omdat de betrokken particulieren niet de volledige zeggenschap hebben.